::: +36 (20) 578 2534 ::: kaponyi.zsofia (kukac) t-online (pont) hu :::

 

Jogszabályok

Az írásszakértői tevékenységgel kapcsolatos jogszabályok

2012. évi C. tv. A Büntető Törvénykönyvről

A közbizalom elleni bűncselekmények

Közokirat-hamisítás
342. § (1) Aki
a) hamis közokiratot készít vagy közokirat tartalmát meghamisítja,
b) hamis, hamisított vagy más nevére szóló valódi közokiratot felhasznál,
c) közreműködik abban, hogy jog vagy kötelezettség létezésére, megváltozására vagy megszűnésére vonatkozó valótlan adatot, tényt vagy nyilatkozatot foglaljanak közokiratba, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Hamis magánokirat felhasználása
345. § Aki jog vagy kötelezettség létezésének, megváltozásának vagy megszűnésének bizonyítására hamis, hamisított vagy valótlan tartalmú magánokiratot felhasznál, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

2016. évi XXIX. törvény az igazságügyi szakértőkről

::: ugrás a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara honlapjára :::

Részletek a törvényből

4. § (1) 4. § (1) Igazságügyi szakértői tevékenységet - a (4) bekezdésben foglalt kivétellel - az erre feljogosított
a) természetes személy (a továbbiakban: igazságügyi szakértő),
b) gazdasági társaság (a továbbiakban: társaság) és szolgáltató,
c) igazságügyi szakértői intézmény és igazságügyi szakértői intézet,
d) igazságügyi szakértői testület,
e) külön jogszabályban feljogosított állami szerv, intézmény, intézet és szervezet (a továbbiakban együtt: szervezet) és
f) külön törvény szerinti Teljesítésigazolási Szakértői Szerv
[az a)-f) pontban meghatározottak a továbbiakban együtt: szakértő] végezhet.

A szavélemény

47. § A szakértő a szakvélemény szakmai megállapításaival összefüggésben nem utasítható.
(2) A szakértő a szakvéleményt - a kirendelésben foglaltaknak megfelelően - írásban vagy szóban terjeszti elő. A szakvélemény papír alapon vagy elektronikus kapcsolattartás keretében kézbesíthető a hatóság részére.
(3) Az elektronikus úton való kapcsolattartásra az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

* az általam készített szakvéleményeket a megbízó minden esetben megkapja elektronikus formában is (vélemény .PDF formátumú nyomtatható, de nem módosítható dokumentumként, írásminták .JPG formátumú 600 dpi felbontású képként)

 

Dr. Máténé Kaponyi Zsófia igazságügyi írásszakértő
 
 

szakterület - vizsgálat típusok - szakértői díjak - MISZK - jogszabályok - letöltés - referenciák - kérdések/válaszok - informatikai szakértő

© 2005-2021 Dr. Máténé Kaponyi Zsófia igazságügyi írásszakértő
A honlap tartalmának felhasználása csak a tulajdonos kifejezett, előzetes hozzájárulásával történhet.